MBST -magnetická rezonanční terapie

 

 

 NEINVAZIVNÍ LÉČBA ARTRÓZY A OSTEOPORÓZY

 

Onemocnění, jako je artróza (degenerativní onemocnění kloubů) a osteoporóza (snížení hustoty kostí a oslabení kosti) jsou častá a znamenají závažné omezení pohybu.

Bolesti kloubů, omezená pohyblivost a křehké kosti jsou důsledkem degenerace nebo opotřebení některých typů tkání.

Ve většině těchto případů dostáváme včas signály, že některé části našeho organismu nefungují již zcela správně.

Použitím MBST®magnetické rezonanční terapie se stimuluje buněčný metabolismus a dochází v krátkém časovém úseku v průběhu ošetření cca 3-10 hodin k regeneraci chrupavek a kostí v těle.

Léčba přístroji MBST® je neinvazivní metodou léčby u artrózy, osteroporózy, zranění vazů a šlach, metabolických poruch pohybového aparátu, jako jsou otok kostní dřeně, osteonekróza a dalších.

 

Účinnost terapeutické magnetické resonance NMR je  velmi dobře vědecky prokázána odbornými studiemi, má vynikající dlouhodobou účinnost a úspěšnost.

V průběhu 8 let v používání této metody se prokázalo, že je možné se vyhnout operaci kloubů i u starších rizikových skupin pacientů.

 

 

Přehled nejdůležitějších oblastí použití MBST® magnetické rezonanční terapie růstu buněčných jader

 

Potíže způsobené opotřebením:

• kyčelních a kolenních kloubů

• kloubů zápěstí a prstů

• ramenních a loketních kloubů

• kloubů nohy a hlezenních kloubů

• malých kloubů páteře

 

Další možnosti ošetření:

• opotřebení meziobratlových plotének

• chronické obtíže zad

• obtíže meziobratlového aparátu

• onemocnění šlach

• onemocnění  menisků

• sportovní a jiné úrazy vazů a šlach

• onemocnění látkové výměny podpůrného systému např. aseptické osteonekrózy

 

 

Obecné informace o artrose

 

Artrosa je problém opotřebení chrupavky kloubů, které se může rozvinout

po krátké době, ale i po desítkách let.

V pokročilém stadiu se dostaví změny v oblasti kosti blízko kloubu, dále kloubní výstelky a

svalstva. Artróza se tedy neomezuje jen na chrupavku, ale může zničit i celý kloub.

 

Díky pomoci přístrojů MBST® magnetické rezonanční terapie růstu buněčných jader, máme

k dispozici nové možnosti ošetření.

Jde o světově první terapeutické systémy  růstu buněčných jader pro léčebné využití

touto  technologií.

 

Standardní ošetření:

Pro terapii artrózy jsou dnes k dispozici četné léčebné metody.

Počínaje medikamentosní léčbou, přes fyzioterapii až po operační zásahy,

ale také alternativní metody jako je akupunktura.

Podstatná část těchto metod, je ale zaměřena na příznaky a to je omezení bolesti.

Terapie příčin, které by potlačovaly základ tohoto onemocnění t.j ubývání chrupavky, doposud prakticky chybí.

Včasné rozpoznání a odpovídajícím způsobem provedené ošetření může následkům onemocnění předejít nebo je podstatně zmírnit.

Zásadně ale platí: žádný léčebný postup se nedá užít universálně a nemá 100% zaručené účinky.

 

 

Nová možnost terapie:

 

Nově vyvinuté přístroje MBST® magnetické rezonanční

technologie růstu buněčných jader, u stovek pacientů již osvědčené metody,

využívají jako světovou novinku technologii rezonanční tomografii růstu buněčných jader.

Tato technologie se vyznačuje tím, že se bolesti omezují přirozenou cestou a chrupavka může regenerovat. Důležitá, u této nové šetrné metody, je diagnóza ošetřujícího lékaře.

Jen ten může posoudit, zda tato metoda může být u pacienta úspěšně použita.

MBST® nezatíží tělo. U úspěšně ošetřeného pacienta může být dosaženo

podstatné redukce bolestí, až do jejího úplného vymizení v postižené oblasti a

výrazného funkčního zlepšení.

 

 

 

Obecné informace o osteoporose

 

Osteoporóza (úbytek kostí) je nemoc látkové výměny kostí, která se může po dlouhou dobu rozvíjet bez obtíží a jiných příznaků. Vyznačuje se zmenšenou hmotou

kostí a porésní kostní strukturou. Tím dojde již při nepatrném

zatížení ke zlomení kosti. Typická místa zlomenin jsou obratle, kyčelní klouby (krček) nebo zápěstí. Ke zlomeninám často dojde i bez  vnějšího podnětu.

Světová zdravotnická organizace (WHO) zařadila osteoporózu

do skupiny deseti nejčastěji se vyskytujících onemocnění na světě.

Dnes je nejčastějším onemocněním látkové výměny kostí.

 

       

                  Zdravá kost                                    Kost napadená Osteoporózou

 

 

 

Standardní ošetření

 

Pro ošetření osteoporózy jsou dnes k dispozici různé metody.

Terapie se opírá zpravidla o tři pilíře:

1.strava bohatá na vitamin D a kalcium

2. pravidelný pohyb

3. medikamentosní terapie, která může brzdit odbourávání kostí popř.

podporuje kostní tvorbu.

Diagnostikování osteoporózy se uskutečňuje mimo jiné, osteodensitometrií (DXA-měření), měření hustoty kostí, která platí jako nejbezpečnější diagnostická metoda

v této oblasti.

Jestliže je u vás zjištěna osteoporóza je lékařské ošetření nevyhnutelné.

 

Nová možnost terapie:

 

Novou terapeutickou možností je MBST® terapie růstu buněčných jader,

která využívá fyzikální fenomén rezonančního růstu buněčných jader.

Osteoporoticky podmíněné bolesti mohou tak být přirozeným způsobem

zmírněny. Kostní hmota a kostní hustota se mají takto zvětšovat.

Důležitá při této ošetřující metodě je diagnóza lékaře. Jen on může posoudit, zda a v jaké formě může být terapie úspěšně nasazena.

MBST představuje přirozenou biofyzikální stimulaci látkové výměny jen s nepatrnou tělesnou zátěží. U úspěšně ošetřeného pacienta dochází k  podstatné redukci bolesti a zvýšení hustoty kosti a kostní hmoty.

Terapie neukázala do dnešní doby žádné škodlivé vedlejší účinky a je brána jako bezbolestná.

 

 

 

 

 

 

 

 Vlastní ošetření:

Jestliže při Vašich individuálních potížích přichází v úvahu magnetická rezonanční terapie růstu buněčných jader za pomoci přístrojů MBST, určí  lékař potřebný počet nutných

ošetření. Terapie se provádí ve dnech následujících po sobě a trvá vždy jednu hodinu. Ošetření je vnímáno jako velmi příjemné. Během terapie můžete pohodlně sedět nebo ležet a relaxovat.

Před terapií a po terapii je nutné zásobit naše tělo dostatečným množstvím vody (cca 2 -3 litry za den).

Vyvinuté přístroje MBST® magnetické rezonanční terapie růstu buněčných jader jsou patentovány a schváleny jako zdravotnické přístroje.

To zaručuje kvalitu a optimální bezpečnost pacientů.

Terapie mů

že být po poradě s lékařem bez problému doplněna nebo kombinována

i s dalšími léčebnými metodami.

 

 

Výkon není hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

CENÍK ČIPOVÝCH KARET PRO OŠETŘENÍ MBST®KernSpin

Platnost na rok 2014

Medtec-cz poskytuje k MBST® přístrojům aplikační softwarové čipové karty pro ošetření artózy a osteoporózy prostřednictvím MBST® terapie ( 3+, 5+, 7, 9 nebo 10) za níže uvedených cenových podmínek.

Artróza

Ošetření - párové klouby Cena karty Kč

MBST® - 3+ ošetření kyčlí + bederní páteře / ramena + krční páteř/

obě kolena

10.174,-
MBST® -5+ ošetření kyčlí + bederní páteře / ramena + krční páteř/

obě kolena

18.341,-

 

MBST® -7+ ošetření kyčlí + bederní páteře / ramena + krční páteř/

obě kolena

27.512,-

 

 

Osteoporóza

Ošetření - párové klouby Cena karty Kč
MBST® -9 ošetření ramena + krční páteře, kyčle + bederní páteře

obě nohy

27.512,-

 

 Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH