Ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

 

*      výpočet bolestného a vyplnění oznámení o úrazu     300 Kč

*      vystavení lékařské zprávy nesouvisející s léčbou     500 Kč

*      ambulantní vyšetření pro potřeby Policie a Armády ČR – dle platného Cenového věstníku MFČR    

*      podání sdělení o zdravotním stavu pojištěného/poškozeného na základě zdravotnického dokumentu na formuláři pojišťovny nebo výpis ze zdravotní dokumentace     300 Kč

*      výpis pro orgány státní správy     200 Kč

*      vystavení potvrzení o zdravotním pojištění     200 Kč

*      potvrzení pro účely žádosti na diety, lázně, telefon, zavedení plynu     300 Kč

*      potvrzení pro studium na vysoké škole     200 Kč

*      potvrzení pro adopci dítěte     500 Kč

*      přednáška lékaře á hod.     700 Kč

*      lékařský dozor/sportovní a společenské akce á hod.      800 Kč