Denzitometrie


Denzitometrie je zobrazovací metoda měřící hustotu kostní hmoty. Vychází z vlastností rentgenového záření, které objevil roku 1895 německý experimentální fyzik Wilhelm Conrad Röntgen.
Používá se  k diagnostice a sledování léčby osteoporózy. Osteoporóza je onemocnění, které charakterizuje úbytek kostní hmoty a porucha struktury kostní tkáně. Způsobuje větší náchylnost kostí ke zlomeninám. Postihuje zejména ženy po menopauze. Nevyhýbá se však ani mužům.
Denzitometrické vyšetření hodnotí úbytek Vaší kostní hmoty. Z jeho výsledků je možné odhadnout riziko vzniku patologických zlomenin. Na jejich základě lékař navrhuje léčbu.
Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu. Stačí když si odložíte věci, které by mohly zkreslit výsledný snímek (kovové knoflíky, hodinky, řetízky apod.).
Během měření je předloktí umístěno v měřícím boxu. Mechanické nastavení přístroje provádí v průběhu vyšetření automatickou řadu kalibrací, aby se získali bezchybné výsledky měření. Vyšetření trvá asi cca 5 minut. Používaná dávka rentgenového záření je velmi malá a nijak Vás neohrožuje.
Rentgenové paprsky, které při měření projdou tělem, se zachycují a zobrazují na monitoru. Počítač dopočítá složený snímek a analyzuje rozdíly v absorpci. Snímek a výsledek vyšetření jsou k dispozici do několika minut.
Kostní denzitometrie měří v gramech na centimetr čtvereční množství (hustotu) kostních minerálů ve sledovaném úseku kosti. Výsledky denzitometrického vyšetření se vyjadřují jako T- nebo Z-skóre. T-skóre vyjadřuje počet odchylek výsledku Vašeho vyšetření od tabulkové hodnoty kostní minerální denzity mladých zdravých jedinců stejného pohlaví.   Z-skóre vyjadřuje totéž, ale porovnává výsledek Vašeho vyšetření s průměrnými hodnotami u osob stejného pohlaví i věku. Skóre +2,5 až -1 se považuje za normální. Větší odchylky vypovídají o různém stupni řídnutí kostí.