Jméno:                   OTAVA Josef, MUDr.

Vzdělání:                   
1984 – 1990 Univerzita Karlova Hradec Králové, Fakulta všeobecného lékařství

Atestace:                  
První atestace v r. 1993 z oboru ortopedie

Další vzdělání:        
Držitel Licence ČLK pro obor ortopedie
Držitel Licence lektora v lékařské praxi
Od r. 2004 specialista pro obor ortopedie (vydáno Ministerstvem zdravotnictví ČR)

Absolvent Czech Managemet Institute - manažerská fakulta ESMA Barcelona

v letech 2012- 2014 - titul MBA ( Master of Bussines Administration)

 

Soukromá praxe:            
Od r. 1994 v oboru ortopedie

Poznámky:                
- pravidelné vzdělávání v oboru ortopedie
- přednášková činnost pro lékaře, Českou asociaci sester,

  Český červený kříž
- problematice ultrasonografie a podologie se intenzivněji                                      
  věnuje od roku 2003

 

 

zdravotní sestry:

Jana Stejskalová 

Soňa Caletková  

 Lucie Tomášová