Ultrasonografie dětských kyčlí

První oblastí ortopedie, v níž se ultrasonografie uplatnila, byla diagnostika vrozené dysplázie kyčlí novorozenců, kde zcela nahradila rtg vyšetření. Vyšetření je třeba provést co nejdříve, dříve než dojde k pokročilejší osifikaci jednotlivých částí kyčelního kloubu, především hlavice stehenní kosti. Posouzení dislokace hlavice a průběhu osifikace z echografického obrazu je ve srovnání s rtg obrazem snadnější a detailnější a nezatěžuje vyšetřované dítě ionizujícím zářením.