Hlavní oblasti muskuloskeletárního ultrazvukového vyšetření:

 

 

Artrosonografie

Znázorňuje oblasti kloubů, jejich měkké části i kostní povrchy. Vyšetřovací možnosti vnitřních částí kloubů jsou omezeny, leží-li v akustickém stínu kostních struktur. Základní statické vyšetření v základních rovinách je doplněno dynamickým vyšetřením pohybu kloubu. K nejčastěji vyšetřovaným kloubům patří kloub ramenní a kloub kolenní. Zde ultrazvukové zobrazení menisků v mnoha případech nahrazuje artrografické zobrazovací postupy – rentgenové vyšetření s kontrastní látkou.

Ultrasonografie svalů

Může odhalit trhliny ve svalech, které se jeví jako výrazně hypoechogenní a normální strukturu narušující  obrazy. Poranění s tvorbou hematomu se jeví jako ohraničené anechogenní ložisko s akustickým zesílením na zadní straně. Během léčení dochází k postupnému zvyšování echogenity poraněné oblasti. Svědčí to o tvorbě fibrosní tkáně tj. jizvy, která může být patrná i po delším časovém odstupu od poranění. Šlachy mají echostrukturu výrazněji echogennější, což umožňuje relativně snadnou identifikaci zánětlivých nebo  traumatických změn.